Mula sa Aklat ng Roma

Paksa

HTML

Flash

Mangangaral

Roma 1:1a Ang Sumulat at Ang Kanyang Mensahe, Unang Bahagi roma01.swf kerusso
Roma 1:1b Ang Sumulat at Ang Kanyang Mensahe, Ikalawang Bahagi roma02.swf kerusso
Roma 1:2-4 Ang Mabuting Balita ng Diyos, Unang Bahagi roma03.swf kerusso
Roma 1:2-4 Ang Mabuting Balita ng Diyos, Ikalawang Bahagi roma04.swf kerusso
Roma 1:5-7 Ang Mabuting Balita ng Diyos, Ikatlong Bahagi roma05.swf kerusso
Roma 1:8-15 Ang Tunay na Pamumunong Espirituwal roma06.swf kerusso
Roma 1:16-17 Ang Mabuting Balita ni Cristo roma07.swf kerusso
Roma 1:18 Ang Poot ng Diyos roma08.swf kerusso
Roma 1:19-21 Mga Dahilan ng Poot ng Diyos, Unang Bahagi roma09.swf kerusso
Roma 1:22-23 Mga Dahilan ng Poot ng Diyos, Ikalawang Bahagi roma10.swf kerusso
Mga susunod na lalabas
Roma 1:24-32 Pinabayaan ng Diyos roma11.swf kerusso
Roma 2:1-5 Mga Panuntunan ng Paghahatol ng Diyos, Unang Bahagi roma12.swf kerusso
Roma 2:6-16 Mga Panuntunan ng Paghahatol ng Diyos, Ikalawang Bahagi roma13.swf kerusso
Roma 2:17-29 Huwad na Katiyakan ng Kaligtasan roma14.swf kerusso


 

© 1999 - 2018 The Expositor.org. All rights reserved.