Translations

Serye

Nilalaman

Mula sa Aklat ng Roma Mga salin sa Pilipino mula sa komentaryo ni Dr. John MacArthur sa aklat ng Roma
Ang Mabuting Balita Ayon kay Jesus Salin sa Pilipino mula sa aklat ni Dr. John MacArthur na may pamagat na "The Gospel According to Jesus
Mula sa Aklat ng Galacia Mga salin sa Pilipino mula sa komentaryo ni Dr. John MacArthur sa aklat ng Galacia
Babasahin na Mabuting Balita Salin sa Pilipino ng sulatin ni Dr. John MacArthur na may pamagat na "Who Do You Think I Am?"
Lumapit sa Diyos (Drawing Near) Salin sa Pilipino mula sa aklat ni Dr. John MacArthur na may pamagat na "Drawing Near," isang pang-araw-araw na debosyanal.
 

© 1999 - 2018 The Expositor.Org. All rights reserved.